Organigrama

La directiva del club està composta pels següents càrrecs:

  1. President: Sebastià Cañellas Palou
  2. Vice-president: Gori Jaume Suau
  3. Secretari: Xisco Tous Martínez
  4. Tresorer: Francisco Javier Prat Esteve
  5. Vocal: Pere Jaume Suau

 

A més, el club està dividint en 3 grans seccions:

  1. Ciclisme: amb responsable principal Gori Jaume Suau
  2. Muntanya: amb responsable principal Sebastià Cañellas Palou
  3. Escalada: amb responsable principal Pep Lluís Negre Carrasco